انتخاب نوع موزیک پلیر
آدرس فایل موزیک
برای پخش چند موزیک از علامت | بین آدرس هر موزیک استفاده کنید

http://tikabzar.com/Fariborz Lachini - Jadeye Yek Tarafeh.mp3
% انتخاب میزان صدای موزیک
  درصورت ورود به صفحه ، موزیک اتوماتیک پخش خواهد شد
  درصورت اتمام موزيك آهنگ مجددا تكرار خواهد شد
  هر بار یک موزیک به صورت تصادفی پخش میشود